top of page

חטפתי עכברת שתישאר לנצח

תשכחו מההחלטות החשובות בחיים. תשכחו מחתונה, מקריירה, ממשכנתא וילדים. המבחן האמיתי הראשון של כל גבר הוא איך יתמודד עם עכבר בבית. בשבוע...

bottom of page