top of page

יום הבוחר או יום הבוכה?

שבת בבוקר יום יפה. יצאתי לריצת רגשות אשם אחרי עוד שבוע של מעט מדי ספורט, שבת שגרתית סך הכל. בדרכי חזרה הביתה נתקלתי בביוב זורם ברחוב....

bottom of page